Тѳрѳл, жанр сугалах Хэрхэн явагддаг

Genre Requirement Four Points Film Project

Each team will get their choice between two assigned genres.

Everything begins on Friday night at 7 pm local time. You will receive an email with your genres and required elements for your film. Your film must be true to one of the genres you have been assigned.

48-д шинээр орж байгаа юу?

Зайлшгүй хэрэглэх зүйлс

Баг тус бүр сугалаагаар тѳрѳл, жанраа авахаас гадна, сугалаа татах үйл ажиллагаан дээр бид багуудад зайлшгүй хэрэглэх ѳгѳгдѳлүүд болох, дүр, хэрэглэх зүйл, хэлэгдэх ѳлүүлбэрийг ѳгдѳг.

Нэмэлт мэдээлэл

Тѳрѳл, жанрыг холих

Харин олон төрөл зүйлийг хольж хийж болно. Жишээлбэл: Инээдмийн, дуугүй, нөхөрлөлийн тухай кино (silent comedic buddy film). Гэхдээ танай киноны анх сугалсан тѳрѳл жанар нь тодорхой харагдаж байх шаардлагатай .

Даалгавараа хэр мѳрдѳж байна

Та бүхэн шүүгчид дүнгээ гаргахдаа танай кино авсан даалгавараа хэр мѳрдѳж байгаа дээр тулгуурлан оноо ѳгдѳг гэдгийг мэдэх үү? Үүнд сугалсан тѳрѳл, жанра мѳн зайлшгүй хэрэглэх ѳгѳгдѳлүүд багтана.


Genre Group #1: 2019 Four Points Film Project

Адал явдалт/тулаантай Нэмэлт мэдээлэл
Аймшиг Нэмэлт мэдээлэл
Бестерн/ковбойтой Нэмэлт мэдээлэл
Драм Нэмэлт мэдээлэл
Дуугүй Нэмэлт мэдээлэл
Инээдмийн Нэмэлт мэдээлэл
Мюсикл Нэмэлт мэдээлэл
Нууцлаг Нэмэлт мэдээлэл
Романтик / Хайр сэтгэлтэй Нэмэлт мэдээлэл
Фантаз Нэмэлт мэдээлэл
Хар кино Нэмэлт мэдээлэл
Хѳѳцѳлдѳѳнтэй/оргох Нэмэлт мэдээлэл
Хүчирхэг эмэгтэйн дүр Нэмэлт мэдээлэл
Шинжлэх ухааны уран зөгнөлт Нэмэлт мэдээлэл
Эмгэнэлт Нэмэлт мэдээлэл

Genre Group #2: 2019 Four Points Film Project

Surprise Ending Нэмэлт мэдээлэл
Адал явдалтай цуврал/сериал Нэмэлт мэдээлэл
Амралтын ѳдрийн кино Нэмэлт мэдээлэл
Баатарлаг Нэмэлт мэдээлэл
Бие хамгаалах урлагтай Нэмэлт мэдээлэл
Гадуурхалтай
Детектив / Цагдаатай Нэмэлт мэдээлэл
Түүхэн/эртний Нэмэлт мэдээлэл
Хов жив, ичгүүртэй байдалд орох Нэмэлт мэдээлэл
Хошигнолт Баримтат кино Нэмэлт мэдээлэл
Хүн андуурах Нэмэлт мэдээлэл
Цаг агаарын гамшигт кино
Цаг хугацааны аялал Нэмэлт мэдээлэл
Цахим оюун ухаан
Эмгэнэлт инээдэм Нэмэлт мэдээлэл

Чухал мэдээлэл: Дуураймал наадмыг няцаахPrivacy Policy

Зохиогчийн эрх © 2001-2019 48 Hour Film Project, Inc. Зохиогчийн бүрэн эрхтэй